Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Đại học Y khoa Baylor, Houston, TX
Năm cư trú: 2005-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Brown / Bệnh viện Rhode Island, Providence, RI
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung