Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M- Bệnh viện Scott và White Memorial, Temple, TX
Năm cư trú: 2005-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang tổng quát

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M- Bệnh viện Scott và White Memorial, Temple, TX
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Thêm: Bác sĩ của năm 2015 - Bệnh viện North Hills

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung