Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2005

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas / Trung tâm Ung thư MD Anderson - Houston, TX
Năm cư trú: 2006-2010
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas / Trung tâm Ung thư MD Anderson - Houston, TX
Năm học bổng: 2011
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung