Dr. John Queralt

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1989

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học California / Davis, Sacramento, CA
Năm cư trú: 1990-1994
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Long Beach Memorial, Long Beach, CA
Năm học bổng: 1995
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX & CA

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung