Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Khoa học Y tế Cao đẳng Y học nắn xương, Thành phố Kansas, MO
Tốt nghiệp: 1976

Nơi cư trú: Wright-Patterson AFB / Trung tâm Y tế Trẻ em, Dayton, OH (1977-1980) & Trung tâm Y tế Wilford Hall USAF, San Antonio, TX (1985-1989)
Năm cư trú: 1977-1980 & 1985-1989
Nội dung tập trung: Nhi khoa & X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Dallas, TX
Năm học bổng: 2004
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX & OH

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung