Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Oklahoma, Thành phố Oklahoma, OK
Tốt nghiệp: 1994

Nơi cư trú: Texas A&M - Bệnh viện Scott và White Memorial, Temple, TX
Năm cư trú: 1994-1998
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Texas tại Houston, TX
Năm học bổng: 1999
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung