Dr. Peter Prokell

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1997

Nơi cư trú: Bệnh viện Parkland Memorial / Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Dallas, TX
Năm cư trú: 1997-2002
Nội dung tập trung: X quang chẩn đoán & MRI cơ xương

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung