Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1992

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Năm cư trú: 1992-1996
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Thêm: Trưởng bộ phận - Hình ảnh Vú

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung