Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1992

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Indiana, Indianapolis IN
Năm cư trú: 1992-1996
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 1996 - 1997
Học bổng Chuyên ngành phụ: Cơ xương và Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung