Dr. Montgomery

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: The University of Arkansas for Medical Sciences - Little Rock, AR
Tốt nghiệp: 2013

Residency: Drexel University College of Medicine - Philadelphia, PA
Residency Years: 2019
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Rutgers Robert Wood Johnson Medical School - New Brunswick, NJ
Năm học bổng: 2020
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung