Dr. James David

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1998

Nơi cư trú: Trường Y Harvard / Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston, MA
Năm cư trú: 1999-2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Y Harvard / Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston, MA
Năm học bổng: 2003
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX & MA

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung