Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill, NC
Tốt nghiệp: 1988

Nơi cư trú: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm cư trú: 1988-1992
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill, NC
Năm học bổng: 1992-1994
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung