Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa và Nha khoa New Jersey - Trường Y Robert Wood Johnson
Tốt nghiệp: 2000

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Trưởng lão Columbia, New York, NY
Năm cư trú: 2001-2005
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Trưởng lão Columbia, New York, NY
Năm học bổng: 2006
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Thêm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bổ sung - X quang mạch máu và can thiệp

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung