Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Trung Tây-Đại học Y học nắn xương Chicago - Downers Grove, IL
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Cleveland Clinic Foundation - Cleveland, OH
Năm cư trú: 2013-2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Cleveland Clinic Foundation - Cleveland, OH
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung