Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
School: Arizona College of Osteopathic Medicine - Glendale, AZ
Graduated: 2017

Residency: Advocate Illinois Masonic Medical Center - Chicago, IL
Residency Years: 2022
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: MD Anderson Cancer Center - Houston, TX
Fellowship Years: 2023
Fellowship Sub-specialty: Breast Imaging and Intervention

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung