Dr. Gregory Schaiberger

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine - Miami, FL
Tốt nghiệp: 2013

Residency: Medical College of Georgia at Augusta University - Augusta, GA
Năm cư trú: 2014-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Nicklaus Children's Hospital - Coral Terrace, Florida
Fellowship Years: 2018-2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung