Dr. Poe

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: University of Oklahoma Health Science Center - Oklahoma City, OK
Tốt nghiệp: 2002

Residency: University of Oklahoma Health Science Center - Oklahoma City, OK
Residency Years: 2003
Residency Focus: Internal Medicine

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung