Dr. Simmons

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Medical College of Georgia Augusta University - Augusta, GA
Graduated: 1987

Residency: Fitzsimons Army Medical Center - Aurora, CO
Residency Years: 1992
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Washington School of Medicine - Seattle, WA
Năm học bổng: 2000
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung