Dr. Gail Bentley

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1994

Residency: Parkland Memorial Hospital - Dallas, TX
Residency Years: 1998
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Parkland Memorial Hospital - Dallas, TX
Năm học bổng: 1998
Fellowship Sub-specialty: Women's Imaging

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung