Jawad Qureshi, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Quân y và Đại học Khoa học & Công nghệ Quốc gia - Pakistan
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Mạng lưới Y tế Allegheny - Pittsburgh, PA
Năm cư trú: 2015-2019
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical School - Boston, MA
Năm học bổng: 2020
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung