Eric Weissmann, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Bang Louisiana - Baton Rouge, LA
Tốt nghiệp: 2010

Nơi cư trú: Đại học Texas Southwestern - Dallas, TX
Năm cư trú: 2011-2015
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Texas Southwestern - Dallas, TX
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung