Dr. Eric Pepin

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Saint Louis University - St. Louis, MO
Tốt nghiệp: 2015

Residency: University of Florida - Gainesville, FL
Residency Years: 2020
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Năm học bổng: 2021
Fellowship Sub-specialty: Abdominal Radiology

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung