Dr. Ellis Robertson

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: University of Kansas Medical Center - Kansas City, KS
Tốt nghiệp: 1989

Residency: University of Kansas College of Health Sciences & Hospital - Kansas City, KS
Residency Years: 1993
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Mayo Clinic - Rochester, MN
Năm học bổng: 1994
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung