Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1995

Nơi cư trú: Trường Đại học Y khoa Indiana, Indianapolis IN
Năm cư trú: 1995-1999
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Đại học Y khoa Indiana, Indianapolis IN
Năm học bổng: 1999
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Được cấp phép trong: TX & IN

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung