Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: National University of Colombia School of Medicine - Bogotá DC, Colombia
Tốt nghiệp: 2001

Residency: University of Miami School of Medicine - Miami, FL
Residency Years: 2012
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Jackson Memorial Hospital - Miami, FL
Năm học bổng: 2014
Fellowship Sub-specialty: Diagnostic Neuroradiology

Fellowship: University of Massachusetts School of Medicine - Worcester, MA
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh can thiệp

Fellowship: Jackson Memorial Hospital - Miami, FL
Năm học bổng: 2013
Học bổng Chuyên ngành phụ: Y học hạt nhân

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung