Dr. David Watts

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Texas, Houston TX
Tốt nghiệp: 1990

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Florida, Jacksonville, FL
Năm cư trú: 1990-1994
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Y khoa Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 1997
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung