Dr. David Phelps

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1995

Nơi cư trú: Texas A&M - Bệnh viện Scott và White Memorial, Temple, TX
Năm cư trú: 1995-1999
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Y khoa Baylor, Houston, TX
Năm học bổng: 2000
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung