David Kilgore

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y khoa UT Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1980

Nơi cư trú: Bệnh viện Parkland Memorial, Dallas, TX
Năm cư trú: 1981-1984
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Cao đẳng Y tế Wisconsin
Năm học bổng: 1984-1986
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Thêm: Giấy chứng nhận bằng cấp bổ sung - Thần kinh học

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung