Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: UT Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1983

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm cư trú: 1983-1987
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm nghiên cứu sinh: 1988
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Cộng hưởng Từ

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Thêm: Thạc sĩ Quản lý Y tế - Đại học Carnegie Mellon (1999)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung