Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas A&M University College of Medicine, College Station, TX
Tốt nghiệp: 2001

Nơi cư trú: Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill, NC
Năm cư trú: 2002-2006
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill, NC
Năm học bổng: 2007
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung