Dr. Hanrahan

Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
School: Nova Southeastern University - Fort Lauderdale, FL
Tốt nghiệp: 2015

Residency: Temple University Hospital - Philadelphia, PA
Residency Years: 2021
Residency Focus: Interventional Radiology

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung