Corbin mang lại nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực quản lý hành nghề bác sĩ lớn và luật chăm sóc sức khỏe. Trước khi gia nhập Hiệp hội X quang, ông đã có 8 năm làm Giám đốc Điều hành và Chủ tịch Nhóm Bác sĩ JPS, một nhóm đa chuyên khoa với hơn 180 bác sĩ và nhà cung cấp trung cấp.

Với vai trò này, ông cung cấp sự giám sát điều hành cho tất cả các bộ phận trong tổ chức và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và lợi nhuận của nhóm. Trước khi có kinh nghiệm quản lý hành nghề bác sĩ của mình, Corbin từng là Trợ lý Luật sư Quận và Cố vấn Pháp lý nội bộ cho Quận Bệnh viện Quận Tarrant trong 10 năm.

Ông nhận bằng Cử nhân về Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Truyền thông tại Đại học Baylor ở Waco, TX. Sau đó, ông đã hoàn thành bằng Tiến sĩ Luật từ Trường Luật Đại học Baylor ở Waco, TX. Corbin là thành viên của Hiệp hội Luật sư Quận Tarrant, Luật sư Tiểu bang Texas, RBMA và Hiệp hội Tuyển dụng Nhân viên Y sĩ.

Anh ấy có Chứng chỉ Hành nghề Y tế được Chứng nhận (CMPE) từ Hiệp hội Quản lý Nhóm Y tế (MGMA), đồng thời là Hòa giải viên được Chứng nhận và được chứng nhận là Người giám hộ Quảng cáo Litem bởi State Bar of Texas.

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung