Dr. Conor Reilly

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: Texas A&M University College of Medicine - Bryan, TX
Tốt nghiệp: 2009

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm cư trú: 2014
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Năm học bổng: 2015
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung