Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1997

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Wake Forest, Winston-Salem, NC
Năm cư trú: 1998-2002
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA
Năm học bổng: 2003
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung