Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: UT Southwestern Medical School, Dallas, Texas
Tốt nghiệp: 1986

Nơi cư trú: Bệnh viện Parkland Memorial, Dallas, Texas
Năm cư trú: 1987-1991
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung