Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1982

Nơi cư trú: Bệnh viện Scott và White Memorial, Temple, TX
Năm cư trú: 1982-1986
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas / Bệnh viện Parkland, Dallas, TX
Năm học bổng: 1989
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Hơn:

  • Nghiên cứu sinh của trường Cao đẳng X quang Hoa Kỳ
VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung