Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Y tế UT Southwestern Medical Center tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2000

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern Medical Center tại Dallas, TX
Năm cư trú: 2000-2008
Nội dung tập trung: Phẫu thuật tổng quát & X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor tại Dallas, TX
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bổ sung (CAQ) - X quang can thiệp

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung