Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Albany - Albany, NY
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Texas A & M / Baylor Scott & White - Temple, TX
Năm cư trú: 2014-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Nam Florida - Tampa, FL
Năm học bổng: 2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung