Bradley Hammett, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: UT Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2002

Nơi cư trú: Bệnh viện và Phòng khám Đại học Iowa - Thành phố Iowa, IA
Năm cư trú: 2003-2007
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện và Phòng khám Đại học Iowa - Thành phố Iowa, IA
Năm học bổng: 2008
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung