Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y và Nha khoa Đại học Rochester, Rochester, NY
Tốt nghiệp: 1998

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học George Washington, Washington, DC
Năm cư trú: 1999-2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học George Washington, Washington, DC
Năm học bổng: 2004
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung