Dr. Bradford Bennett

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University - Philadelphia, PA
Graduated: 2017

Residency: The John Hopkins Hospital - Baltimore, MD
Residency Years: 2022
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: The Hospital of the University of Pennsylvania - Philadelphia, PA
Fellowship Years: 2023
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung