Dr. Benjamin Hyman

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Baylor - Houston, TX
Tốt nghiệp: 2003

Residency: Texas A&M Health Science Center - Temple, TX
Residency Years: 2011
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Alabama at Birmingham - Birmingham, AL
Năm học bổng: 2012
Fellowship Sub-specialty: UAB/RAB Musculoskeletal

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung