Dr. Ashley Simonak

Medical Degree: Doctor of Osteopathy
School: The University of North Texas Health Science Center - Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 2009

Residency: Medical University of South Carolina - Charleston, SC
Năm cư trú: 2014
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Medical University of South Carolina - Charleston, SC
Năm học bổng: 2015
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung