Dr. Ashish Monga

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1997

Residency: Indiana University School of Medicine and Affiliated Hospitals - Indianapolis, IN
Residency Years: 2002
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Oregon Health Sciences University School of Medicine - Portland, OR
Năm học bổng: 2003
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung