Dr. Amy Balis

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: ​UT Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1993

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Residency Years: 1997
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm học bổng: 1998
Fellowship Sub-specialty: Women's Imaging

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung