Ali Alian, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Đại học Y Case Western Reserve - Cleveland, OH
Tốt nghiệp: 2014

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm cư trú: 2015-2019
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm học bổng: 2020
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung