Alfred Llave, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Baylor - Houston, TX
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Đại học Florida - Jacksonville, FL
Năm cư trú: 2005-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Bắc Carolina - Chapel Hill, NC
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung