Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Harvard, Boston, MA
Tốt nghiệp: 1997

Nơi cư trú: Trường Y khoa Harvard, Trung tâm Y tế hiệu trưởng Beth Israel, Boston, MA
Năm cư trú: 2000-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Y Harvard, Boston, MA
Năm học bổng: 2005
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang hạt nhân

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: MBA - Babson College, Wellesley, MA (2010)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung