Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Northwestern, Chicago IL
Tốt nghiệp: 1994

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Virginia (94-00 Tiết niệu) - Trung tâm Y tế UT Tây Nam tại Dallas (X quang chẩn đoán 00-04)
Năm cư trú: <---

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Năm học bổng: 2005
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung