Dr. Alap Desai

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: St. George's University - Grenada, West Indies
Tốt nghiệp: 2014

Residency: State University of NY Health Science Center - Brooklyn, NY
Residency Years: 2019
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Năm học bổng: 2020
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung